Veelgestelde vragen

Wat kost het?

Van de Beek Scheidingsbemiddeling hanteert een aanvangstarief van € 1.500,00 exclusief BTW. De kosten van de Rechtbank (griffierecht) zijn hier niet in meegenomen. Omdat de echtscheiding gezamenlijk wordt aangevraagd wordt door de Rechtbank maar eenmaal het griffierecht berekend, namelijk € 287,-.

Jullie worden tijdens het hele proces begeleid door een ervaren advocaat. Jullie kunnen dus alle vragen stellen tijdens de besprekingen aan een deskundige. Zo voorkomen we onduidelijkheid achteraf.

In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als er afwijkende regelingen nodig zijn, kan het honorarium hoger uitvallen. In dat geval wordt het tarief bij het eerste gesprek besproken. Dat eerste gesprek verplicht nog tot niets. De kosten van dat gesprek blijven beperkt tot een bedrag van € 75,00 exclusief BTW, indien jullie beslissen niet verder te gaan.

Hoelang duurt het gehele proces?

Samen Scheiden staat een vlotte afwikkeling van de scheiding voor. Uiteraard bestaat alle ruimte om alle te maken afspraken goed af te stemmen. De ervaring leert dat voor het overleg dat leidt tot het vastleggen van afspraken in het echtscheidingsconvenant gemiddeld een maand tijd nodig is. Vervolgens wordt het echtscheidingsverzoek bij de Rechtbank ingediend. Een mondelinge behandeling van de zaak is niet nodig. De Rechtbank neemt een beslissing (beschikking) over het echtscheidingsverzoek en doet dat meestal binnen vier tot zes weken.

Vervolgens kan de beschikking bij de gemeente worden ingeschreven. Daarna is de echtscheiding definitief. Dat houdt in dat de echtscheiding van het eerste gesprek tot het inschrijven in de gemeentelijke registers binnen een tijdspanne van tweeënhalf à drie maanden geëffectueerd kan zijn.